pinggo logo
Saffron Việt Nam Nhụy hoa nghệ tây Saffron Bahraman - Hộp 1 gram
https://cdn.pinggo.vn/adflex-pinggo-statics-file/product/4766/1-Saffon-Viet-Nam-Nhuy-hoa-nghe-tay-Saffron-Bahraman-Hop-1-gram-Tang-1-binh-nuoc.jpg
Saffron Việt Nam Nhụy hoa nghệ tây Saffron Bahraman - Hộp 1 gram
https://cdn.pinggo.vn/adflex-pinggo-statics-file/product/4766/2-Saffon-Viet-Nam-Nhuy-hoa-nghe-tay-Saffron-Bahraman-Hop-1-gram.jpg
Saffron Việt Nam Nhụy hoa nghệ tây Saffron Bahraman - Hộp 1 gram
https://cdn.pinggo.vn/adflex-pinggo-statics-file/product/4766/3-Saffon-Viet-Nam-Nhuy-hoa-nghe-tay-Saffron-Bahraman-Hop-1-gram-Tang-1-binh-nuoc.jpg
Saffron Việt Nam Nhụy hoa nghệ tây Saffron Bahraman - Hộp 1 gram
https://cdn.pinggo.vn/adflex-pinggo-statics-file/product/4766/4-Saffon-Viet-Nam-Nhuy-hoa-nghe-tay-Saffron-Bahraman-Hop-1-gram-Tang-1-binh-nuoc.jpg
Saffron Việt Nam Nhụy hoa nghệ tây Saffron Bahraman - Hộp 1 gram
https://cdn.pinggo.vn/adflex-pinggo-statics-file/product/4766/5-Saffon-Viet-Nam-Nhuy-hoa-nghe-tay-Saffron-Bahraman-Hop-1-gram-Tang-1-binh-nuoc.jpg
Saffron Việt Nam Nhụy hoa nghệ tây Saffron Bahraman - Hộp 1 gram
https://cdn.pinggo.vn/adflex-pinggo-statics-file/product/4766/6-Saffon-Viet-Nam-Nhuy-hoa-nghe-tay-Saffron-Bahraman-Hop-1-gram-Tang-1-binh-nuoc.jpg
Saffron Việt Nam Nhụy hoa nghệ tây Saffron Bahraman - Hộp 1 gram
https://cdn.pinggo.vn/adflex-pinggo-statics-file/product/4766/7-Saffon-Viet-Nam-Nhuy-hoa-nghe-tay-Saffron-Bahraman-Hop-1-gram-Tang-1-binh-nuoc.jpg
Saffron Việt Nam Nhụy hoa nghệ tây Saffron Bahraman - Hộp 1 gram
https://cdn.pinggo.vn/adflex-pinggo-statics-file/product/4766/8-Saffon-Viet-Nam-Nhuy-hoa-nghe-tay-Saffron-Bahraman-Hop-1-gram-Tang-1-binh-nuoc.jpg
Saffron Việt Nam Nhụy hoa nghệ tây Saffron Bahraman - Hộp 1 gram

Saffron Việt Nam Nhụy hoa nghệ tây Saffron Bahraman - Hộp 1 gram

Giá bán
250.000 ₫ 350.000 ₫

  • Nhụy hoa nghệ tây Saffron Bahraman Saffron Việt Nam - Hộp 1 gram là sản phẩm được sản xuất từ nhuỵ hoa của cây nghệ tây. Saffron Bahraman thuộc dòng có kiểm soát, là những sản phẩm Saffron mà trong quá trình trồng trọt, canh tác và thu hoạch có sử dụng một lượng phân bón trong mức cho phép.
  • Thành phần: 100% nhụy hoa nghệ tây tự nhiên.
  • Đối tượng sử dụng: là sản phẩm dành cho mọi người. Phụ nữ mang thai cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

Số lượng sản phẩm
Sản phẩm tạm hết hàng
Sản phẩm ngừng phân phối
icon return expire date
icon return expire date
icon return expire date

Thông tin sản phẩm

Saffron Việt Nam
Thực Phẩm Chức Năng
Xuất xứ Iran

Chi tiết sản phẩm


Đánh giá sản phẩm

0/5

(0 nhận xét)
Chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm