CHÍNH SÁCH BẢO VỆ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU

Ứng dụng cung cấp Dịch vụ Thương mại điện tử PingGo

Ngày hiệu lực: 01/10/2023

Effective date: 01/10/2023

NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Chính sách bảo vệ và xử lý dữ liệu này (“Chính sách Dữ liệu”) mô tả cách thức Công ty Cổ phần PingGo (gọi riêng là “PingGo”, gọi chung là “Công ty” hoặc “chúng tôi”) xử lý Thông tin Người dùng theo quy định pháp luật (gọi chung là “Xử lý”) và bảo đảm an toàn thông tin của các tổ chức, cá nhân (“Người dùng” hoặc “Quý khách”), bao gồm khách hàng, đại lý, nhà cung cấp, đối tác, nhà thầu và các nhà cung cấp Dịch vụ: (i) truy cập, sử dụng các Kênh tương tác Khách hàng thuộc sở hữu (hoặc được phát triển/ tài trợ) bởi Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn: ứng dụng di động PingGo Retailer, PingGo Seller, website PingGo.vn, các website khác và hội nhóm trên các trang mạng xã hội (như facebook, Instagram, Twitter, …) thuộc sở hữu và/ hoặc quản lý, chi phối của Công ty (“Kênh tương tác”); (ii) sử dụng Dịch vụ xử lý dữ liệu và Dịch vụ thông tin khác được PingGo cung cấp thông qua các nền tảng và Kênh tương tác khả dụng (“Dịch vụ chung”); (iii) đăng ký/ mua bán/ cung cấp/ sử dụng các hàng hóa, Dịch vụ, thông tin; hợp tác kinh doanh; hưởng các chính sách, ưu đãi, khuyến mại và/ hoặc thực hiện các tương tác khác với PingGo và/ hoặc các Công ty con, Công ty liên kết, Công ty trong nhóm Công ty của PingGo (“ES”) trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua việc hợp tác với các bên thứ ba khác ngoài PingGo/ ES (“Dịch vụ riêng”) (mục (i), (ii), (iii) gọi chung là “Dịch vụ”).
2.Chủ thể Xử lý và bảo đảm an toàn Thông tin Người dùng và mối quan hệ:
 • Dịch vụ Tài khoản là một trong các Dịch vụ chung, bao gồm nhưng không giới hạn tính năng tạo tài khoản trên hệ sinh thái của PingGo do chúng tôi cung cấp, cho phép khách hàng đăng nhập và sử dụng các tiện ích, tính năng trên các Kênh tương tác.Các thương nhân, tổ chức, cá nhân mua hàng hóa hoặc Dịch vụ trên Ứng dụng (“Khách hàng”);
 • Mọi Thông tin Người dùng phát sinh từ và/ hoặc liên quan đến Dịch vụ chung sẽ được PingGo Xử lý và bảo đảm an toàn theo quy định tại Chính sách Dữ liệu này.
 • Đối với các Dịch vụ khác sử dụng từ/ cung cấp cho PingGo hoặc ES, trực tiếp hoặc thông qua việc hợp tác với các bên thứ ba khác ngoài PingGo (Dịch vụ riêng), mọi Thông tin Người dùng phát sinh từ và/ hoặc liên quan đến Dịch vụ riêng sẽ được ES cung cấp/ sử dụng Dịch vụ riêng đó Xử lý và bảo đảm an toàn theo quy định tại Chính sách Dữ liệu này.
Vui lòng đọc kỹ Chính sách Dữ liệu này, các điều khoản điều kiện tương ứng và các quy định khác (nếu có)
3.Chính sách Dữ liệu này không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm, Dịch vụ, trang web hoặc nội dung nào được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc có sử dụng Chính sách Dữ liệu riêng.
4.“Thông tin Người dùng” là dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo quy định pháp luật hiện hành, theo đó bao gồm thông tin gắn với Người dùng hoặc bất kỳ thông tin, dữ liệu nào có thể được sử dụng để nhận dạng Người dùng và/ hoặc dựa vào đó mà Người dùng được xác định, ví dụ như tên, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết thẻ thanh toán và ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, địa điểm, hình ảnh, thông tin đăng ký kinh doanh, CMND/ Căn cước công dân, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, thông tin bảo hiểm, thông tin giao dịch, lịch sử truy cập, hành trình khách hàng, địa chỉ, định vị, hình ảnh cửa hàng và địa điểm kinh doanh của Người dùng. Ngoài ra, một số thông tin về bản chất mang tính nhạy cảm như chủng tộc, sức khỏe, niềm tin tôn giáo, quan điểm chính trị và dữ liệu sinh trắc học có thể được Công ty thu thập khi cần thiết.
5.Người dùng đã đọc, hiểu, đồng ý với nội dung của Chính sách Dữ liệu. Tại từng thời điểm, Công ty có thể sửa đổi, bổ sung, và/ hoặc cập nhật Chính sách Dữ liệu này. Công ty sẽ đăng tải Chính sách Dữ liệu được sửa đổi, bổ sung và/ hoặc cập nhật trên ứng dụng PingGo và/ hoặc website PingGo.vn.  Việc Người dùng tiếp tục sử dụng, truy cập Kênh tương tác hoặc cung cấp/ sử dụng các Dịch vụ được hiểu là Người dùng đồng ý với nội dung Chính sách Dữ liệu sửa đổi, bổ sung và/ hoặc cập nhật đó.
6.Các khái niệm trong Chính sách Dữ liệu này áp dụng như nhau cho cả dạng số ít và số nhiều của các thuật ngữ được định nghĩa. Các từ “bao gồm” sẽ được coi là đi kèm với cụm từ “không giới hạn”.
7.Chính sách Dữ liệu này bao gồm các nội dung sau:
 • Thông tin Người dùng được chúng tôi thu thập
 • Cách thức chúng tôi lưu trữ và bảo vệ Thông tin Người dùng
 • Cách thức chúng tôi sử dụng Thông tin Người dùng
 • Cách thức chúng tôi chia sẻ Thông tin Người dùng
 • Quyền của Quý khách và cách thức thực hiện
 • Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi
 • Một số thông tin bổ sung cho châu Âu
8.Người dùng hiểu rằng theo quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi có nghĩa vụ thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ Thông tin Người dùng của Quý khách trong một số trường hợp nhất định, bao gồm khi được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị hoặc đòi hỏi bởi các cố vấn pháp lý hoặc bất kỳ quy định pháp luật, văn bản dưới luật, văn bản hoặc yêu cầu của chính phủ hay các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam hoặc nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo theo quy định pháp luật về khuyến mại, lưu trữ hồ sơ, kiểm toán, điều tra và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp, tuân thủ các lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu pháp lý; thực thi điều khoản điều kiện hoặc các thỏa thuận khác; và bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi trong trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp.

Thông tin Người dùng được chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập Thông tin Người dùng cần thiết trong quá trình cung cấp/ sử dụng Dịch vụ cho/ từ Quý khách.
Các loại thông tin được chúng tôi thu thập và hình thức thu thập thông tin như sau: 1.Thông tin Quý khách cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin nào Quý khách cung cấp liên quan đến Dịch vụ.
 • Trong các trường hợp, bao gồm: (i) để thực hiện giao dịch, đăng ký mở tài khoản, đăng nhập, tương tác với các Kênh tương tác, cung cấp/ sử dụng các Dịch vụ; (ii) tham gia các cuộc thi, trò chơi hoặc sự kiện do Công ty tổ chức; (iii) sử dụng chức năng sinh trắc học để nhận diện Người dùng, xác thực giao dịch; (iv) thông qua các cuộc gọi chăm sóc khách hàng, giới thiệu, quảng bá, góp ý, khiếu nại, và/ hoặc (v) thực hiện các khảo sát, điều tra,…
 • Người dùng theo đây hiểu và đồng ý rằng, các cuộc gọi, tin nhắn và/ hoặc các hình thức liên hệ khác từ và/ hoặc tới chúng tôi sẽ được lưu trữ dưới hình thức bao gồm nhưng không giới hạn ghi âm, ghi hình, tự động hoặc chủ động, nhằm hỗ trợ giải quyết yêu cầu, cập nhật hệ thống thông tin, nâng cao chất lượng Dịch vụ và các mục đích hợp pháp khác.
 • Người dùng có trách nhiệm đảm bảo những Thông tin Người dùng cung cấp là đầy đủ, chính xác và luôn cập nhật thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi của Người dùng theo quy định của việc cung cấp/ sử dụng Dịch vụ tương ứng. Công ty không chịu trách nhiệm trong trường hợp Người dùng cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ theo quy định của Dịch vụ.
 • Với những Người dùng là cá nhân chưa đủ 16 tuổi, vui lòng đảm bảo đã thông báo cho cha mẹ hoặc người giám hộ biết rõ các nội dung tại Chính sách Dữ liệu này và đã có đầy đủ sự đồng ý và chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đối với việc cung cấp các Thông tin Người dùng cho Công ty và Công ty xử lý Thông tin Người dùng của mình; và cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý và chấp thuận sẽ chịu ràng buộc theo Chính sách Dữ liệu này và chịu trách nhiệm đối với hành vi của Người dùng là người chưa đủ 16 tuổi do mình giám hộ hợp pháp. Công ty có quyền từ chối Người dùng tiếp cận Kênh tương tác hoặc cung cấp/ sử dụng các Dịch vụ liên quan trong trường hợp có căn cứ rằng Người dùng là cá nhân chưa đủ 16 tuổi mà chưa có được sự đồng ý và chấp thuận nói trên từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.
 • Trong trường hợp Người dùng cung cấp thông tin của bên thứ ba, Người dùng cam đoan và bảo đảm rằng Người dùng đã thông báo cho bên thứ ba biết rõ các nội dung tại Chính sách Dữ liệu này và đã có được đầy đủ sự đồng ý và chấp thuận của bên thứ ba đó đối với việc Người dùng cung cấp thông tin cho Công ty và đối với việc Công ty sử dụng các thông tin đó theo cách thức và quy định tại Chính sách Dữ liệu này.
 • Người dùng bảo đảm và cam kết rằng các thông tin mà Người dùng cung cấp cho Công ty sẽ không nằm trong bất cứ loại thông tin nào sau đây: (a) bí mật nhà nước, (b) bí mật kinh doanh; và (c) bất cứ thông tin nào khác mà Người dùng không được phép cung cấp theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận bảo mật.
Việc cung cấp Thông tin Người dùng cho chúng tôi không phải là một yêu cầu của pháp luật, yêu cầu theo hợp đồng, hoặc một điều kiện để ký kết hợp đồng. Quý khách không bắt buộc phải cung cấp Thông tin Người dùng mà chúng tôi đã yêu cầu. Tuy nhiên, nếu Quý khách chọn không làm như vậy, trong nhiều trường hợp, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho/sử dụng từ Quý khách các Dịch vụ của chúng tôi hoặc đáp ứng các yêu cầu mà Người dùng có thể có được.
2.Thông tin tự động: Chúng tôi tự động thu thập một số loại thông tin nhất định khi Người dùng tương tác với Dịch vụ.
Công ty có quyền thu thập các thông tin, dữ liệu liên quan đến hoạt động mà Người dùng thực hiện và các tương tác khác trong khuôn khổ Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin, dữ liệu về các bên cung cấp/ sử dụng/ mua bán Dịch vụ, hàng hóa cho Người dùng, thông tin giao dịch mà Người dùng và khách hàng của Người dùng thực hiện trên Kênh tương tác và tại địa điểm kinh doanh của Người dùng (như chủng loại, đặc điểm, mã số, hình ảnh, giá bán, số lượng hàng hóa, Dịch vụ được giao dịch và số lượng tồn kho, địa điểm, thời gian giao dịch, các chính sách hỗ trợ và khuyến mại áp dụng với hàng hóa, Dịch vụ đó), phương thức thanh toán của Người dùng và khách hàng của Người dùng (không lưu giữ các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán được sử dụng cho việc thanh toán bao gồm số thẻ chi tiết, số CVV hoặc mã số xác thực khác có giá trị pháp lý tương đương), thông tin thiết bị (như địa chỉ IP, hệ điều hành, loại trình duyệt, thông số phần cứng, UDID, MEIDs, định vị, địa chỉ của trang web giới thiệu (nếu có), các trang mà Người dùng ghé thăm từ Kênh tương tác và các ứng dụng di động, số lần truy cập, phản hồi, tên tệp, phiên bản và nhận dạng quảng cáo và các thông tin liên quan khác (nếu có)). 3.Thu thập và sử dụng Cookies
Công ty và các bên thứ ba mà Công ty hợp tác có thể sử dụng các phương thức tự động, như tập tin cookie, tập tin chỉ báo (web beacons), công cụ định danh quảng cáo hoặc các phương pháp tự động khác (gọi chung là “Cookies”) có liên quan đến việc sử dụng Kênh tương tác hoặc các Kênh tương tác khác của PingGo để nhận diện trình duyệt hoặc thiết bị của Quý khách, tìm hiểu thêm về sở thích của Quý khách hàng, cung cấp cho Quý khách hàng các tính năng và Dịch vụ thiết yếu và cho các mục đích bổ sung khác. Cookies có thể chứa đựng các công cụ định danh độc nhất và được lưu trữ tại máy tính hoặc thiết bị di động của Người dùng, trong email mà Công ty gửi, trên các Kênh tương tác và tại một số địa điểm khác. Cookies có thể truyền tải Thông tin Người dùng và việc cung cấp/ sử dụng Dịch vụ về Công ty hoặc các đơn vị được Công ty chỉ định. Cookies được thu thập cho mục đích nâng cao trải nghiệm Người dùng trong quá trình sử dụng Dịch vụ, thông qua các tính năng cụ thể sau đây:
 • Nhận diện Quý khách khi Quý khách đăng nhập cung cấp/ sử dụng Dịch vụ. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho Quý khách các đề xuất, hiển thị nội dung được cá nhân hóa và cung cấp các tính năng và Dịch vụ tùy chỉnh khác.
 • Lưu các tùy chọn mà Quý khách đã chấp thuận. Điều này cho phép chúng tôi tôn trọng những điều Quý khách thích và không thích, chẳng hạn như tùy chọn ngôn ngữ và cấu hình của Quý khách.
 • Tiến hành nghiên cứu và phân tích để cải thiện Dịch vụ của chúng tôi.
 • Ngăn chặn hành vi gian lận.
 • Cải thiện an ninh.
 • Cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo, có liên quan đến sở thích của Quý khách trên các trang web của chúng tôi và trang web của bên thứ ba.
 • Đo lường và phân tích chất lượng của các Dịch vụ.
Cookies cho phép Quý khách tận dụng một số tính năng cần thiết của chúng tôi. Ví dụ, nếu Quý khách chặn hoặc từ chối Cookies của chúng tôi, Quý khách sẽ không thể sử dụng một số sản phẩm, Dịch vụ nhất định yêu cầu Quý khách đăng nhập hoặc Quý khách có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn hoặc cài đặt ngôn ngữ mỗi khi Quý khách truy cập lại các Kênh tương tác.
Các bên thứ ba được chấp thuận cũng có thể đặt Cookies thu thập Thông tin Người dùng khi Quý khách tương tác với các Dịch vụ. Các bên thứ ba này thường bao gồm các công cụ tìm kiếm, nhà cung cấp Dịch vụ đo lường và phân tích, mạng xã hội và các Công ty quảng cáo. Các bên thứ ba sử dụng Cookies trong quá trình cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo liên quan đến sở thích của Quý khách, để đo lường hiệu quả của quảng cáo và thực hiện một số Dịch vụ thay mặt cho chúng tôi. Các bên thứ ba có thể liên kết Thông tin Người dùng họ thu thập với Thông tin Người dùng khác mà họ có về Người dùng từ các nguồn khác. Chúng tôi không cần thiết có quyền truy cập hoặc kiểm soát Cookies họ sử dụng.
Công ty có thể chia sẻ Thông tin Người dùng thu thập qua Cookies không mang tính nhận dạng cá nhân với PingGo, các bên thứ ba, chẳng hạn như dữ liệu vị trí, số nhận dạng quảng cáo hoặc số nhận dạng tài khoản chung (như địa chỉ email), để tạo điều kiện hiển thị quảng cáo.
Quý khách có thể quản lý Cookies trình duyệt bằng việc cài đặt trình duyệt của mình, chặn hoặc ngừng hoạt động Cookies, bằng cách xóa lịch sử trình duyệt và xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet của mình. Quý khách cũng có thể giới hạn việc chia sẻ của chúng tôi về một số Thông tin Người dùng này thông qua cài đặt thiết bị di động của mình. Nếu Quý khách tắt tất cả Cookies, cả chúng tôi và bên thứ ba sẽ không thể chuyển Cookies sang hoặc từ trình duyệt của Quý khách. Tuy nhiên, nếu Quý khách làm điều này, Quý khách có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn mỗi khi Quý khách truy cập lại vào Dịch vụ và một số tính năng, kênh và Dịch vụ có thể không hoạt động.
4.Thu thập tại điểm: Chúng tôi tiến hành thu thập một số loại thông tin, hình ảnh tại điểm nhất định trong quá trình Người dùng cung cấp/ sử dụng các Dịch vụ.
Chúng tôi có thể, tự mình hoặc thông qua các đối tác, nhà thầu, nhà cung cấp Dịch vụ, tiến hành thu thập các thông tin, hình ảnh về địa điểm kinh doanh và hoạt động kinh doanh của Người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở định vị vị trí địa điểm kinh doanh, đặc điểm giao thông, bài trí xung quanh địa điểm kinh doanh, biển hiệu, thiết kế, phương thức trang trí và bày biện của địa điểm kinh doanh, mật độ khách hàng, loại hàng hóa và Dịch vụ được cung cấp và các thông tin, hình ảnh khác tại địa điểm của Người dùng.
5,Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể thu thập Thông tin Người dùng từ các nguồn khác, bao gồm nhà cung cấp Dịch vụ, đối tác, các chương trình giới thiệu, khi Người dùng thêm thông tin của người thứ ba trong các cuộc khảo sát, điều tra, chương trình khuyến mại hay các hình thức tương tự và các nguồn công khai có sẵn. Khi chúng tôi thu thập Thông tin Người dùng từ các nguồn khác, chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu đó được chuyển đến chúng tôi phù hợp theo luật pháp hiện hành.

Cách thức chúng tôi lưu trữ và bảo vệ Thông tin Người dùng

1.Tại Công ty, bảo mật là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế có tính đến khả năng bảo đảm an toàn và riêng tư cho thông tin của Quý khách. Mọi Thông tin Người dùng đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Công ty hoặc đơn vị cung cấp Dịch vụ cho Công ty theo quy định của pháp luật và Chính sách Dữ liệu này. Theo đó, hệ thống của PingGo sẽ lưu trữ các Thông tin Người dùng phát sinh từ và/ hoặc liên quan đến Dịch vụ chung, Dịch vụ riêng.
2.Khi thu thập, tiếp nhận dữ liệu, Công ty sẽ nỗ lực tối đa trong phạm vi cho phép để thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông tin Người dùng tại hệ thống máy chủ và các Thông tin Người dùng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu. Công ty có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn tối đa trong phạm vi có thể việc truy cập, sử dụng trái phép Thông tin Người dùng. Công ty cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông tin Người dùng. Trong trường hợp hệ thống của chúng tôi bị tấn công và có nguy cơ gây phương hại đến việc đảm bảo an toàn bảo mật Thông tin Người dùng, Công ty sẽ tuân thủ nghĩa vụ theo quy định pháp luật về việc biện pháp khắc phục và thông báo đến Người dùng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3.Các thông tin thẻ thanh toán của Quý khách do các tổ chức tài chính phát hành được chúng tôi bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế với nguyên tắc không lưu giữ các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán (số thẻ đầy đủ và chi tiết, số CVV hoặc mã số xác thực khác có giá trị pháp lý tương đương) trên hệ thống của chúng tôi. Giao dịch thanh toán của Quý khách được thực hiện thông qua hệ thống của ngân hàng liên kết của Công ty hoặc đơn vị liên kết/ hợp tác Dịch vụ thông qua Kênh tương tác.
4.Người dùng tuyệt đối không sử dụng các công cụ, chương trình hay biện pháp nào khác để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của bất kỳ Dịch vụ nào, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Công ty, cũng như các các hành vi phạm pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện Quý khách có hành vi vi phạm, chúng tôi có quyền chuyển thông tin về hành vi vi phạm cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.
5.Người dùng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản, mật khẩu hay các phương thức xác thực (vd: OTP) truy cập trên các website, ứng dụng, phần mềm và các công cụ khác (nếu có, trừ trường hợp đăng ký/ xác lập các giao dịch đặc thù theo hướng dẫn của Công ty tại từng thời điểm. Trong trường hợp cần khôi phục mật khẩu tài khoản, Người dùng đồng ý chủ động lựa chọn và cho phép bên thứ ba mà Người dùng đã lựa chọn nhận mật khẩu sử dụng một lần (OTP). Theo đó, Người dùng đồng ý chia sẻ thông tin tài khoản của mình cho bên thứ ba đó và tự chịu trách nhiệm với việc chia sẻ này.
6.Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Quý khách cung cấp/ sử dụng Dịch vụ từ các công cụ, giao diện khác không phải là website, ứng dụng, phần mềm chính thức, được phép sử dụng trong khuôn khổ của Dịch vụ. Mặt khác, Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến và từ Dịch vụ của các mạng đối tác, Công ty quảng cáo, các Công ty thuộc PingGo hoặc các đơn vị phụ thuộc của chúng tôi. Xin lưu ý rằng mỗi bên sẽ có Chính sách Dữ liệu riêng của mình và việc lưu trữ, bảo mật, sử dụng những thông tin cung cấp cho các bên này nằm ngoài phạm vi quản lý của Công ty. Do đó, Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với việc việc lưu trữ, bảo mật và sử dụng những thông tin này. Vui lòng kiểm tra chính sách về quyền riêng tư, Chính sách Dữ liệu hoặc các chính sách tương tự của các đơn vị này trước khi gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho họ.
7.Chúng tôi lưu trữ Thông tin Người dùng để đảm bảo cho Quý khách khả năng cung cấp/ sử dụng liên tục các Dịch vụ, và lưu trữ trong thời hạn cần thiết để thực hiện được các Mục đích, hoặc theo quy định của pháp luật (bao gồm cả cho mục đích thuế và kế toán), hoặc để thực hiện các công việc khác như được thông báo trước cho Quý khách. Thời gian chúng tôi lưu giữ Thông tin Người dùng tùy thuộc vào Mục đích. Khi Thông tin Người dùng không còn cần thiết cho việc cung cấp/ sử dụng Dịch vụ hoặc Mục đích hoặc Công ty không còn có mục đích kinh doanh hoặc pháp lý để giữ lại Thông tin Người dùng, chúng tôi sẽ ứng xử với Thông tin Người dùng theo quy định pháp luật hiện hành về lưu trữ dữ liệu cá nhân.
8.Thông tin Người dùng có thể được lưu trữ tại, truy cập từ hoặc chuyển đến nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Khi chúng tôi chuyển Thông tin Người dùng của Quý khách đến các quốc gia khác, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thông tin đó được chuyển theo Chính sách Dữ liệu này và được cho phép theo pháp luật liên quan.

Cách thức chúng tôi sử dụng Thông tin Người dùng

1.Người dùng tại đây đồng ý rằng các Thông tin Người dùng được thu thập theo Chính sách Dữ liệu này sẽ được đăng tải và được sử dụng theo chấp thuận của Người dùng đối với chúng tôi cho các Mục đích được nêu tại Mục 3 dưới đây.
2.Chúng tôi không có chính sách hoặc thông lệ cung cấp Thông tin Người dùng của Người dùng cho bất kỳ tổ chức hoặc công ty nào khác nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp của họ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc bất kỳ mục đích nào khác trừ các trường hợp sử dụng thông tin được quy định tại Chính sách Dữ liệu này.
3.Chúng tôi Xử Lý Thông tin Người dùng của Quý khách để cung cấp các sản phẩm, Dịch vụ đồng thời đảm bảo việc sử dụng an toàn, liên tục và đầy đủ các tính năng của Dịch vụ của Người dùng (“Mục đích”), bao gồm việc duy trì, cải thiện các sản phẩm, Dịch vụ và bảo vệ, nâng cao trải nghiệm Người dùng, ví dụ như:
 • Thực hiện các hành động cần thiết để đảm bảo việc cung ứng và sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn việc liên lạc, hỗ trợ liên lạc với Người dùng, xử lý các yêu cầu hợp lệ của Người dùng trong phạm vi tiêu dùng và thực hiện Dịch vụ và chia sẻ Thông tin Người dùng cho các đối tác liên kết nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng Dịch vụ của Người dùng. Chúng tôi cũng có thể gửi tới Người dùng, qua bưu điện, gọi điện thoại, Dịch vụ tin nhắn ngắn, Dịch vụ nhắn tin trực tuyến, văn bản thông báo và email, các thông báo, cập nhật, tài liệu, thông tin quảng cáo, khuyến mại, lời chúc, lời mời, quản lý sự tham gia và các tài liệu liên quan đến Dịch vụ, Công ty và các nhà tài trợ, đối tác, các nhà tài trợ và các nhà quảng cáo sản phẩm, Dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mại. Người dùng có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị và khuyến mại nói trên bằng cách thức theo hướng dẫn của Công ty tại từng thời điểm. Chúng tôi cam kết và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật tại từng thời điểm về tần suất gửi tin nhắn, email, hoặc thực hiện các cuộc gọi quảng cáo;
 • Cung cấp, đề xuất các Dịch vụ/ tiện ích cho Người dùng, bao gồm các sản phẩm, Dịch vụ nâng cao và cá nhân hóa được cung ứng bởi Công ty hoặc các đối tác dựa trên nhu cầu và các thói quen của Người dùng trong quá trình tham gia cung cấp/ sử dụng Dịch vụ;
 • Thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để duy trì, cải thiện Dịch vụ, bao gồm quản trị và cập nhật tài khoản Người dùng, xác minh danh tính Người dùng, khắc phục các lỗi phần mềm và sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động, bảo vệ tính bảo mật, toàn vẹn của Dịch vụ và mọi phương tiện hoặc thiết bị được sử dụng để cung cấp/ sử dụng Dịch vụ, bao gồm cả việc điều tra các hành vi liên quan đến phòng chống gian lận và lạm dụng, quản lý rủi ro.
4.Chúng tôi chỉ sử dụng Thông tin Người dùng của Quý khách khi chúng tôi có cơ sở pháp lý hợp lệ để làm như vậy. Tùy thuộc vào từng trường hợp, Chúng tôi có thể dựa vào sự đồng ý của Quý khách hoặc dựa trên thực tế là quá trình xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng với Quý khách, bảo vệ lợi ích quan trọng/trọng yếu của Quý khách hoặc của những người khác hoặc để tuân thủ pháp luật. Chúng tôi cũng có thể xử lý Thông tin Người dùng khi chúng tôi tin rằng dữ liệu đó là vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của người khác, có tính đến lợi ích, quyền và mong đợi của Quý khách.
5.Đối với các mục đích sử dụng Thông tin Người dùng không được đề cập ở trên và/ hoặc cần sự đồng ý cụ thể của Quý khách, chúng tôi sẽ xin chấp thuận của Quý khách về việc sử dụng Thông tin Người dùng cho một mục đích cụ thể nào đó khi chúng tôi liên hệ với Quý khách.

Cách thức chúng tôi chia sẻ Thông tin Người dùng

Thông tin Người dùng là một phần quan trọng trong hoạt động của chúng tôi, và chúng tôi không bán Thông tin Người dùng cho một bên khác. Chúng tôi chỉ chia sẻ Thông tin Người dùng cho Mục đích theo Chính sách Dữ liệu này. Các bên được chia sẻ quyền truy cập Thông tin Người dùng phải cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật và các quy định liên quan tại Chính sách Dữ liệu này. Theo đó, Thông tin Người dùng có thể được chia sẻ cho các đối tượng và trong các trường hợp dưới đây:
 • Thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật;
 • Chia sẻ Thông tin Người dùng với Người dùng khác trong trường hợp Người dùng sử dụng công cụ tương tác trên Kênh tương tác;
 • Cung cấp, chia sẻ Thông tin Người dùng với đối tác theo yêu cầu hoặc xác nhận của Người dùng, thông qua bất kỳ hình thức các phương tiện điện tử trên các Kênh tương tác hoặc các hình thức khác. Ví dụ khi Người dùng yêu cầu một Dịch vụ thông qua đối tác Công ty hoặc sử dụng chương trình khuyến mại do đối tác Công ty cung cấp, Người dùng đồng thời cũng đồng ý rằng Công ty có thể chia sẻ Thông tin Người dùng của Người dùng với các đối tác đó. Người dùng cũng đồng ý rằng Thông tin Người dùng chia sẻ với đối tác Công ty có thể được chuyển giao tới các bên trong mối liên hệ với Dịch vụ được sử dụng bởi Người dùng. Các đối tác của Công ty bao gồm các đối tác tích hợp với ứng dụng của Công ty hoặc ứng dụng của Công ty tích hợp với hệ thống của đối tác, đối tác Dịch vụ vận chuyển, đối tác tài chính, hoặc các đối tác kinh doanh mà Công ty hợp tác để cung cấp chương trình khuyến mại, các Dịch vụ cạnh tranh hoặc Dịch vụ đặc biệt khác;
 • Trao đổi, cung cấp, chia sẻ Thông tin Người dùng với các Công ty con, Công ty liên kết, các Công ty trong mô hình nhóm Công ty, chi nhánh và các đơn vị có liên quan khác của Công ty Cổ Phần PingGo và các đối tác;
 • Chúng tôi có thể cung cấp Thông tin Người dùng cho các nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn, đối tác tiếp thị, Công ty nghiên cứu và nhà cung cấp Dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở: bộ phận xử lý thanh toán và bộ phận hỗ trợ; Dịch vụ chống rửa tiền; nhà cung cấp Dịch vụ máy chủ, Dịch vụ công nghệ thông tin, nhà cung cấp lưu trữ đám mây; đối tác quảng cáo và nhà cung cấp nền tảng quảng cáo; nhà cung cấp phân tích dữ liệu; các đối tác nghiên cứu, bao gồm cả những người thực hiện khảo sát hoặc dự án nghiên cứu hợp tác với Công ty hoặc thay mặt Công ty; đối tác bảo hiểm, tài chính và ngân hàng; nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà phân phối các Dịch vụ, hàng hóa, vật phẩm được cung cấp cho Người dùng trong phạm vi Dịch vụ.
 • Trao đổi, cung cấp, chia sẻ Thông tin Người dùng cho các bên thứ ba là cố vấn, chuyên gia, đại lý hoặc nhà cung cấp Dịch vụ, nhà thầu phụ của Công ty: Công ty có thể chuyển Thông tin Người dùng cho các cố vấn, chuyên gia và nhà thầu phụ để triển khai các công việc, Dịch vụ phù hợp với mục đích sử dụng.
 • Cung cấp, chia sẻ, hiển thị một số Thông tin Người dùng (bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin địa điểm, thông tin liên lạc và hình ảnh cửa hàng, hàng hóa, Dịch vụ của Người dùng) đến khách hàng, đối tác của Công ty trên Ứng dụng PingGo và các website, nền tảng khác của Công ty nhằm thực hiện các chương trình khuyến mại, hợp tác, trưng bày, truyền thông, giới thiệu và cung cấp Sản phẩm/ Dịch vụ của Người dùng, của Công ty; thực hiện các chương trình khác nhằm thúc đẩy, quảng bá hoạt động kinh doanh của Công ty và Người dùng.
 • Chuyển nhượng doanh nghiệp: Trong quá trình phát triển kinh doanh, chúng tôi có thể bán hoặc mua các doanh nghiệp hoặc Dịch vụ khác. Trong các giao dịch như vậy, Thông tin Người dùng nói chung là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển nhượng nhưng vẫn phải tuân theo các quy định của Chính sách Dữ liệu này (hoặc khi được khách hàng chấp thuận). Ngoài ra, trong trường hợp Công ty hoặc phần lớn tài sản của Công ty được một Công ty khác mua, Thông tin Người dùng sẽ đương nhiên trở thành một trong những tài sản được chuyển nhượng.
 • Tiết lộ tài khoản và Thông tin Người dùng khi chúng tôi tin rằng việc đó là phù hợp để tuân thủ pháp luật, để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và thỏa thuận khác của chúng tôi hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của chúng tôi, Người dùng, hoặc bất kỳ người nào khác. Các công việc nêu trên có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các Công ty và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận và giảm rủi ro.
Trong các trường hợp khác, Quý khách sẽ nhận được thông báo khi Thông tin Người dùng có thể được chia sẻ với bên thứ ba và Quý khách sẽ có quyền không chấp thuận việc chia sẻ thông tin.

Quyền của Quý khách và cách thức thực hiện quyền

 1. Quý khách có thể xem, cập nhật và xóa một số thông tin nhất định về tài khoản và các tương tác của Quý khách với Dịch vụ. Nếu Quý khách không thể tự truy cập hoặc cập nhật thông tin của mình, Quý khách luôn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Ngoài ra, Quý khách có thể yêu cầu chúng tôi thực hiện các quyền khác của mình theo quy định pháp luật bằng cách liên hệ với chúng tôi qua các kênh hỗ trợ dưới đây.
 2. Quý khách có nhiều lựa chọn về việc thu thập và sử dụng Thông tin Người dùng của Quý khách. Nhiều Dịch vụ bao gồm chức năng cho phép Quý khách tùy chọn về cách thông tin của Quý khách đang được sử dụng. Quý khách có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, nhưng sau đó Quý khách có thể không tận dụng được một số Dịch vụ. Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn của Công ty tại từng thời điểm.
 • Thông tin tài khoản: Nếu Quý khách muốn bổ sung, cập nhật hoặc xóa thông tin liên quan đến tài khoản của mình, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn của Công ty tại từng thời điểm. Khi Quý khách cập nhật hoặc xóa bất kỳ thông tin nào, chúng tôi thường giữ một bản sao của phiên bản trước.
 • Liên lạc: Nếu Quý khách không muốn nhận tin nhắn quảng cáo từ chúng tôi, vui lòng hủy đăng ký hoặc điều chỉnh tùy chọn liên lạc của Quý khách theo hướng dẫn của Công ty tại từng thời điểm. Nếu Quý khách không muốn nhận thông báo trong ứng dụng từ chúng tôi, vui lòng điều chỉnh cài đặt thông báo trong ứng dụng hoặc thiết bị của Quý khách.
 • Quảng cáo: Nếu Quý khách không muốn xem quảng cáo dựa trên sở thích, vui lòng điều chỉnh theo hướng dẫn của Công ty tại từng thời điểm.
 • Trình duyệt và thiết bị: Tính năng Trợ giúp trên hầu hết các trình duyệt và thiết bị sẽ cho Quý khách biết cách ngăn trình duyệt hoặc thiết bị của mình chấp nhận Cookies mới, làm thế nào để trình duyệt thông báo cho Quý khách khi Quý khách nhận được Cookies mới hoặc cách tắt hẳn chức năng Cookies.

Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi liên tục thay đổi và Chính sách Dữ liệu này cũng có thể được sửa đổi. Quý khách nên truy cập và kiểm tra Kênh tương tác thường xuyên để cập nhật những thay đổi gần nhất. Công ty có quyền sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính sách Dữ liệu này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Chính sách Dữ liệu cập nhật trên Kênh tương tác liên quan. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Chính sách Dữ liệu này, Người dùng biểu thị sự chấp nhận các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh đó.
Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật thông tin tại Công ty hoặc muốn liên hệ với đơn vị kiểm soát thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của Quý khách. Quý khách cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo số hotline của PingGo 0369137866 hoặc gửi mail đến cskh@pinggo.vn.

Một số thông tin bổ sung cho châu Âu

Chúng tôi cung cấp thêm một số thông tin về bảo mật thông tin và quyền riêng tư, việc thu thập và sử dụng Thông tin Người dùng của khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại của chúng tôi tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu.
1.Đơn vị Kiểm soát Thông tin Người dùng: Công ty Cổ phần PingGo (địa chỉ tại Tầng 2, Tòa nhà Ecolife Capitol, Số 58 Tố Hữu, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam) là đơn vị kiểm soát các Thông tin Người dùng được thu thập hoặc xử lý theo Chính sách Dữ liệu này.
2.Xử lý: Chúng tôi xử lý Thông tin Người dùng của Quý khách dựa trên một hoặc một số cơ sở pháp lý sau đây:
 • Cần thiết để ký kết hợp đồng với Quý khách hoặc với tổ chức mà Quý khách đại diện, để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng, để cung cấp/ sử dụng các Dịch vụ, để phản hồi các yêu cầu từ Quý khách, hoặc để hỗ trợ khách hàng;
 • Khi chúng tôi có lợi ích hợp pháp, như được mô tả ở Chính sách Dữ liệu này;
 • Cần thiết để tuân thủ pháp luật và các nghĩa vụ pháp lý;
 • Để trả lời các yêu cầu hợp pháp; hoặc
 • Dựa trên sự chấp thuận của Quý khách tại Chính sách Dữ liệu này.
3.Quyền của Quý khách: Theo quy định của pháp luật, Quý khách có các quyền sau:
 • hỏi chúng tôi có đang nắm giữ Thông tin Người dùng về bản thân hay không và yêu cầu cung cấp bản sao Thông tin Người dùng đó và thông tin về cách thức các thông tin đó được xử lý;
 • yêu cầu đính chính Thông tin Người dùng không chính xác;
 • yêu cầu xóa Thông tin Người dùng không còn cần thiết cho các mục đích xử lý, các thông tin được xử lý dựa trên sự chấp thuận nhưng chấp thuận đó đã được rút lại, hoặc thông tin được xử lý không tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành;
 • yêu cầu chúng tôi tạm dừng xử lý Thông tin Người dùng khi hoạt động xử lý không phù hợp;
 • phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân;
 • yêu cầu luân chuyển Thông tin Người dùng mà Quý khách đã cung cấp cho chúng tôi (không bao gồm thông tin có được từ các thông tin được thu thập), trong trường hợp việc xử lý Thông tin Người dùng đó được thực hiện trên cơ sở sự đồng ý hoặc hợp đồng với Quý khách và được thực hiện bằng phương thức tự động; và
 • gửi khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền.
Quý khách có thể thực hiện các quyền truy cập, đính chính, xóa, yêu cầu tạm dừng, phản đối và yêu cầu luân chuyển thông tin bằng cách liên hệ với chúng tôi. Nếu Quý khách muốn thực hiện bất kỳ quyền gì nêu trên và Quý khách là Người dùng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu Quý khách không phải là Người dùng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ tại Điều 7 ở trên.
Khi Quý khách đồng ý cho chúng tôi xử lý Thông tin Người dùng của mình cho một mục đích cụ thể, Quý khách có thể rút lại sự đồng ý đó bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ ngừng mọi hoạt động xử lý dữ liệu của Quý khách cho mục đích đó.
4. Chuyển thông tin ra ngoài Liên minh Châu Âu: Khi chúng tôi chuyển Thông tin Người dùng của Quý khách ra ngoài Liên minh Châu Âu, chúng tôi sẽ thực hiện theo các điều khoản của Chính sách Dữ liệu này và pháp luật bảo vệ quyền riêng tư hiện hành. Trong trường hợp việc chuyển thông tin được thực hiện theo Điều 46 của Quy định Bảo vệ Dữ liệu chung của Liên minh Châu Âu (GDPR), việc chuyển dữ liệu có thể được thực hiện theo các thỏa thuận chuyển dữ liệu có bao gồm Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban Châu Âu phê duyệt và Quý khách có thể xem các thoả thuận đó tại các kênh đại chúng.