CHÍNH SÁCH THANH TOÁN VÀ HOÀN TIỀN

1. Hình thức thanh toán

1.1. Các hình thức thanh toán 

  • Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng( COD)
  • Chuyển khoản ngân hàng

1.2 Chi tiết hình thức thanh toán

STT Hình thức thanh toán Số lần sử dụng/ Đơn đặt hàng  Chi tiết Điều kiện thanh toán được chấp nhận
1 Thanh toán tiền mặt( COD) Theo lần giao hàng Thu tiền mặt khi giao hàng Tiền VN đồng
2 Chuyển khoản ngân hàng 01 lần chuyển khoản hoặc 2( bao gồm tiền cọc trước đó) Khách hàng chuyển khoản 01 lần toàn bộ giá trị đơn hàng theo thông tin trên từng đơn hàng hoặc 2 lần( bao gồm cả phần tiền cọc cho đơn đặt hàng đó) Thông tin chuyển khoản được xác minh bằng ủy nhiệm chi của Khách hàng hoặc sao kê tài khoản ngân hàng của PingGo. Khách hàng cần nhập đúng nội dung chuyển khoản được chỉ thị theo từng Đơn đặt hàng.

2. Chính sách hoàn tiền

   2.1. Các trường hợp được hoàn tiền

  • Khách hàng chuyển khoản thừa so với yêu cầu thanh toán
  • Khách hàng đã thanh toán online cho Đơn hàng nhưng sản phẩm hết hàng/ đặt nhầm đơn, hủy đơn
  • Trả hàng theo đúng quy định về chính sách đổi trả trên App Retailer,
  • Các trường hợp khác theo quy định của PingGo tại từng thời điểm.

   2.2. Chính sách hoàn tiền

  • Việc hoàn tiền được thực hiện theo phương thức quy định tại khoản 2.3 dưới đây sau khi trừ đi các khoản phải thu, khoản khấu trừ (nếu có).
  • Với Sản Phẩm được yêu cầu trả hàng hợp lệ nằm trong các chương trình khuyến mãi, Khách hàng sẽ được hoàn số tiền sau khi trừ giá trị khuyến mãi gắn với Sản phẩm đó.
  • Với các Đơn đặt hàng có tính phí vận chuyển, các trường hợp Đơn đặt hàng bị hủy một phần/toàn bộ hoặc Đơn đặt hàng không được giao thành công do: +, Có phát sinh từ nhà cung cấp (hết hàng, chưa có hàng, giao sai hàng...), do đơn vị vận chuyển hoặc do yếu tố khách quan (thiên tai, hỏa hoạn....): phí vận chuyển sẽ được hoàn lại cho Khách hàng +, Các trường hợp còn lại: Phí vận chuyển có thể sẽ không được hoàn lại, tùy theo chính sách và quyết định của PingGo tại từng thời điểm.

2.3. Thời gian và hình thức hoàn tiền

STT Hình thức thanh toán Hình thức hoàn tiền tương ứng Thời gian hoàn tiền
1 Thanh toán tiền mặt( COD) Chuyển khoản ngân hàng theo thông tin Khách hàng cung cấp Thanh toán trong 5 ngày làm việc kể từ ngày xác nhận thông tin tài khoản hợp lệ
2 Chuyển khoản ngân hàng Chuyển khoản ngân hàng theo thông tin Khách hàng cung cấp Thanh toán trong 5 ngày làm việc kể từ ngày xác nhận thông tin tài khoản hợp lệ