QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

Ứng dụng cung cấp dịch vụ Thương mại điện tử PingGo

Ngày hiệu lực: 01/10/2023

Effective date: 01/10/2023

  Ứng dụng Thương mại điện tử PingGo (gọi tắt là  “Ứng dụng PGO” và/ hoặc “Ứng dụng”) là Ứng dụng Thương mại điện tử (“TMĐT”) trên thiết bị di động được Công ty Cổ phần PingGo (“Công ty” hoặc “PingGo”), được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0109813099 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/11/2021 (sau đây được gọi tắt là “Công Ty” hoặc “PingGo”). Vui lòng đọc kỹ Quy chế hoạt động của Ứng dụng Thương mại điện tử PingGo này (“Quy chế”) trước khi thực hiện giao dịch trên Ứng dụng.

ĐIỀU 1.   NGUYÊN TẮC CHUNG VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

1.1 Ứng dụng PingGo là Ứng dụng TMĐT

(Ứng dụng bán hàng, Ứng dụng cung cấp dịch vụ Thương mại điện tử trên thiết bị di động), phục vụ nhu cầu bán, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ và thực hiện các chương trình khuyến mại tới Khách hàng (“Sản phẩm”) theo các Tính năng được phát triển và tích hợp trên Ứng dụng (“Tính năng”).

1.2 Quy chế này áp dụng với:

 • Các thương nhân, tổ chức, cá nhân sử dụng Ứng dụng để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình (sau đây gọi tắt là “Người bán”);
 • Các thương nhân, tổ chức, cá nhân mua hàng hóa hoặc dịch vụ trên Ứng dụng (“Khách hàng”);
 • Các thương nhân, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ logistics (“Đơn vị vận chuyển” hoặc “ĐVVC”);
 • Các thương nhân, tổ chức, cá nhân cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khác cho hoạt động Thương mại điện tử trên Ứng dụng (“Đơn vị hỗ trợ”);
 • PingGo, tùy từng trường hợp cụ thể, là và/ hoặc đồng thời là thương nhân (i) cung cấp dịch vụ Thương mại điện tử; (ii) Người bán; (iii) ĐVVC trong các giao dịch trên Ứng dụng.
Người bán, Khách hàng, Đơn vị vận chuyển, Đơn vị hỗ trợ sau đây gọi chung là “Thành viên”.

1.3 Người bán, Đơn vị vận chuyển và Đơn vị hỗ trợ

Người bán, Đơn vị vận chuyển và Đơn vị hỗ trợ Phải (i) có hoạt động hợp pháp; và (ii) giao kết các Đơn đặt hàng/ thỏa thuận phù hợp với PingGo để cung cấp/ sử dụng các dịch vụ trên Ứng dụng.

1.4 Khách hàng tham gia giao dịch trên Ứng dụng

Là (i) các cá nhân từ đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện các giao dịch trên Ứng dụng hoặc (ii) các tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật, phù hợp để thực hiện các giao dịch trên Ứng dụng.

1.5 Sản phẩm được giao dịch trên Ứng dụng

Sản phẩm được giao dịch trên Ứng dụng phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

1.6 Mọi hoạt động mua bán, cung cấp Sản phẩm trên Ứng dụng

Phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cả Người bán và Khách hàng và tuân thủ các quy định của pháp luật. Cho mục đích thuận tiện và phù hợp với thiết kế chung của Ứng dụng trong việc hiển thị, PingGo, có thể sẽ chỉ hiển thị thông tin thương hiệu/ tên cửa hàng/ tên thương mại của Người bán, trong trường hợp Khách hàng muốn biết tên pháp nhân đầy đủ của Người bán, vui lòng liên hệ PingGo để được cung cấp thông tin.

1.7 PingGo được quyền sơ duyệt, điều chỉnh

PingGo được quyền sơ duyệt, điều chỉnh, gỡ bỏ các thông tin về Sản phẩm, Người bán, các phản hồi của Khách hàng, và bất kỳ thông tin nào được đăng tải trên Ứng dụng và các kênh truyền thông, quảng cáo của PingGo. Để làm rõ, việc sơ duyệt, đăng tải của PingGo, trong mọi trường hợp, không có giá trị xác nhận hay bảo đảm chất lượng, hình ảnh và các thông tin này đối với bất kỳ bên nào và trong mọi trường hợp, PingGo không phải là bên cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ của Người bán đến Khách hàng.

1.8 Người bán, Đơn vị vận chuyển, các Đơn vị hỗ trợ khác (nếu có)

Người bán, Đơn vị vận chuyển, các Đơn vị hỗ trợ khác có trách nhiệm phối hợp với PingGo để giải quyết và/ hoặc tiếp nhận xử lý các khiếu nại của Khách hàng đối với các vấn đề liên quan đến Sản phẩm trên Ứng dụng theo quy định tại Quy chế này và hợp đồng giữa PingGo và Người bán, Đơn vị vận chuyển, các Đơn vị hỗ trợ đó. Trách nhiệm cuối cùng đối với khiếu nại của Khách hàng sẽ theo quy định của PingGo tại từng thời điểm và theo quy định của pháp luật có liên quan.

1.9 Bằng việc tiếp tục truy cập và/ hoặc tham gia giao dịch trên Ứng dụng,

Bằng việc tiếp tục truy cập và/ hoặc tham gia giao dịch trên Ứng dụng,các Thành viên được xem là đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy chế này và các bản sửa đổi, bổ sung có hiệu lực tại từng thời điểm.

1.10 Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Thành viên khi tham gia vào các giao dịch trên Ứng dụng phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế này.

1.11 Địa chỉ truy cập dành cho Khách hàng:

 • Apple Store: https://apps.apple.com/VN/app/id1477309624
 • Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vingroup.VinIDMerchantApp

1.12 Địa chỉ truy cập dành cho Nhà cung cấp dịch vụ/ Đối tác: doitac.PingGo.vn.

ĐIỀU 2.   QUY TRÌNH GIAO DỊCH

2.1 Quy trình dành cho Người mua hàng/ sử dụng dịch vụ:

Để xác lập Đơn đặt hàng, Khách hàng thực hiện các bước sau:
 • Bước 1: Khách hàng tìm kiếm Sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, chương trình khuyến mại) theo nhu cầu trong các phân vùng dịch vụ tương ứng.             
 • Bước 2: Khách hàng xem kỹ các thông tin liên quan và lựa chọn Sản phẩm (số lượng, chủng loại, kích thước,…) để cho vào giỏ hàng và lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp (“Đơn đặt hàng”). Trước khi đặt Đơn đặt hàng, trong trường hợp Khách hàng muốn có thêm thông tin liên quan và phù hợp về Sản phẩm và/ hoặc Người bán, Khách hàng vui lòng liên hệ PingGo để được cung cấp thêm thông tin. Việc Khách hàng đặt Đơn đặt hàng được hiểu là Khách hàng đã nhận thấy mình được cung cấp đủ thông tin về Người bán và/ hoặc Sản phẩm.
 • Bước 3: Khách hàng rà soát lại các thông tin đặt hàng trước khi thanh toán. Khi Khách hàng lựa chọn vào ô “Xác nhận đặt đơn” hoặc “Nhận mã giảm giá” (hoặc các giao diện tương tự) để xác nhận Đơn đặt hàng của mình có nghĩa là Khách hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn đặt hàng và đồng ý với các Điều khoản và điều kiện giao dịch của từng Tính năng tương ứng khi mua Sản phẩm trên Ứng dụng. Việc Khách hàng xác lập đơn hàng trên Ứng dụng thành công được coi là Khách hàng đã đưa ra đề nghị giao kết hợp đồng với Người bán trên Ứng dụng.
 • Bước 4: Khách hàng thực hiện thanh toán cho Đơn đặt hàng theo hình thức thanh toán tương ứng.
 • Bước 5: Sản phẩm của Khách hàng sẽ được giao/ vận chuyển theo quy định tại các chính sách của Tính năng tương ứng. Khách hàng cần kiểm tra Sản phẩm tại thời điểm giao nhận theo hướng dẫn tại “Chính sách giao hàng”.

2.2 Quy trình dành cho đối tác (Người bán hàng, nhà cung cấp…)

Quy trình giao dịch của Người bán tuân thủ theo hợp đồng/ thỏa thuận giữa Người bán đó và PingGo, theo đó, Người bán thực hiện các bước sau đây:
 • Bước 1: Người bán liên hệ, gửi yêu cầu để ký hợp đồng phù hợp với PingGo.
 • Bước 2: Người bán cung cấp thông tin, hình ảnh, nội dung, chính sách liên quan đến Người bán và Sản phẩm được đăng bán trên Ứng dụng theo quy trình tại từng hợp đồng với Người bán.
 • Bước 3: Tùy theo hình thức thanh toán của Khách hàng và thỏa thuận giữa PingGo và Người bán, PingGo sẽ thu một phần hoặc toàn bộ tiền thanh toán cho Sản phẩm và các chi phí phát sinh từ Khách hàng khi Sản phẩm được giao dịch thông qua Ứng dụng và thanh toán cho Người bán theo thỏa thuận tại hợp đồng.
 • Bước 4: Người bán/ PingGo sẽ tiến hành việc giao Sản phẩm cho Khách hàng tùy theo chính sách tương ứng với từng loại Sản phẩm.

2.3 Quy trình giao nhận vận chuyển

 • 2.3.1 Đối với Sản phẩm là hàng vật lý: Sản phẩm có thể được giao bởi (i) PingGo và/ hoặc Đơn vị vận chuyển do PingGo chỉ định; (ii) bởi Người bán; hoặc (iii) Khách hàng đến nhận hàng trực tiếp tại kho của PingGo và/ hoặc Người bán. 
 • 2.3.2 Với các Sản phẩm là các mã sử dụng, mã quà tặng, phiếu mua hàng, phiếu thanh toán, mã khuyến mại và các Sản phẩm dưới hình thức điện tử khác (sau đây gọi chung là “Voucher”), tùy theo loại Sản phẩm, PingGo sẽ gửi các Voucher này vào tài khoản của Khách hàng trên Ứng dụng/ tin nhắn trên số điện thoại hoặc các Ứng dụng nhắn tin khác/ email của Khách hàng.
 • 2.3.3 Phương thức giao Sản phẩm, phạm vi, thời gian giao hàng và quy trình, chính sách, các khoản phụ phí áp dụng (nếu có) có thể khác nhau giữa từng loại Sản phẩm, Người bán, khu vực giao hàng và phù hợp với chính sách của PingGo tại từng thời điểm.
 • 2.3.4 PingGo áp dụng chính sách đồng kiểm và khuyến nghị Khách hàng thực hiện kiểm tra kĩ tình trạng Sản phẩm khi nhận hàng. Khách hàng có quyền từ chối nhận hàng nếu Sản phẩm thuộc các trường hợp được quyền đổi trả tại thời điểm nhận hàng hóa được quy định tại chính sách đổi trả được đăng tải trên Ứng dụng.
 • 2.3.5 PingGo và Đơn vị vận chuyển có quyền yêu cầu Khách hàng cung cấp và sao/ chụp các giấy tờ tùy thân của Khách hàng và người nhận khi tiến hành giao nhận Sản phẩm nếu có nghi ngờ về danh tính, độ tuổi và các yêu cầu, điều kiện mua/ nhận Sản phẩm khác theo chính sách của PingGo và quy định pháp luật tại từng thời điểm.
 • 2.3.5 Vui lòng xem Chính sách giao hàng và thông tin giao hàng trên từng Đơn đặt hàng để biết thêm thông tin chi tiết.

2.4 Quy trình xác nhận Đơn đặt hàng

 • 2.4.1 Đơn đặt hàng giữa Người bán và Khách hàng được xác lập từng phần tương ứng với phần Đơn đặt hàng được xác nhận, bằng hình thức điện tử, được lưu trữ trên hệ thống do PingGo quyết định và có hiệu lực kể từ thời điểm PingGo gửi xác nhận như nêu tại Bước 2 trong Điều 2 Điểm 2.1. Đơn đặt hàng có thể được giao hàng thành nhiều lần khác nhau.
 • 2.4.2 Trong quá trình xử lý Đơn đặt hàng của Khách hàng, PingGo bảo lưu quyền quyết định cuối cùng cho việc không xác nhận, hủy, ngưng giao một phần hoặc toàn bộ Đơn đặt hàng trong một số trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn:
- PingGo/ Người bán không thể đáp ứng một phần hoặc toàn bộ các điều kiện giao dịch trong Đơn đặt hàng của Khách hàng, do lỗi kỹ thuật từ hệ thống hoặc nguyên nhân khác từ Người bán/ PingGo; - PingGo nghi ngờ có sự lợi dụng chương trình hỗ trợ, ưu đãi, khuyến mại hoặc vi phạm chính sách đó để được hưởng ưu đãi; -Khách hàng/ bên thứ ba dùng những sơ hở, lỗi hệ thống, những sai sót, nhầm lẫn dẫn đến sai lệch về thông tin Sản phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn về giá, về điều kiện giao hàng, về trạng thái tồn, về đặc tính, chủng loại Sản phẩm, về các điều kiện, ưu đãi đi kèm theo Sản phẩm và/ hoặc Đơn đặt hàng) trong quá trình thực hiện giao dịch của PingGo để mua hàng nhằm nhận được lợi ích cao hơn so với bình thường; -Khách hàng không thuộc đối tượng PingGo phục vụ/ ưu tiên phục vụ theo chính sách của PingGo tại từng thời điểm (ví dụ như là các nhà cung cấp đã bán hàng cho PingGo/ Người bán nhưng sử dụng Ứng dụng PingGo để mua lại hàng hóa của mình); và/ hoặc -Các trường hợp khác theo quyết định của PingGo tại từng thời điểm.

2.5 Quy trình hủy Đơn đặt hàng

2.5.1  Hủy Đơn đặt hàng bởi Khách hàng Khách hàng có thể hủy một phần hoặc toàn bộ Đơn đặt hàng trước khi Đơn đặt hàng được PingGo xác nhận (trừ trường hợp Sản phẩm áp dụng các điều kiện đặc biệt khác đã được quy định trên từng nội dung về Sản phẩm) bằng một hoặc nhiều phương thức sau:
 • Liên hệ đến Bộ phận Chăm sóc Khách hàng qua:
+ Hotline: 0369137866 + Email: cskh@pinggo.vn
 • Sử dụng nút Hủy đơn hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách hàng trên Ứng dụng trong khoảng thời hạn khả dụng kể từ thời điểm Khách hàng đặt Đơn đặt hàng (việc hủy đơn hàng bằng phương thức này có thể chỉ đáp ứng một phần nhu cầu của Khách hàng vì phụ thuộc vào Tính năng được cung ứng của Ứng dụng tại từng thời điểm).
 • Khách hàng tại đây hiểu rằng, sau thời điểm nêu trên, Khách hàng không thể hủy Đơn đặt hàng, trừ trường hợp PingGo và/ hoặc Người bán có quyết định khác tại từng thời điểm. Khách hàng có thể liên lạc tới hotline hoặc email của Bộ phận Chăm sóc Khách hàng để được hỗ trợ.
 • PingGo sẽ xác nhận qua SMS; email hoặc cập nhật tình trạng Đơn đặt hàng (Đơn hàng đã được hủy) trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách hàng.
2.5.2 Hủy Đơn đặt hàng bởi PingGo/ Người bán PingGo/Người bán có quyền hủy Đơn đặt hàng trong một số trường hợp sau đây:
 • Khi PingGo/ Khách hàng phát hiện Khách hàng/ bên thứ ba có dấu hiệu:
+ Dùng những sơ hở, lỗi hệ thống, những sai sót, nhầm lẫn dẫn đến sai lệch về thông tin Sản phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn về giá, về điều kiện giao hàng, về trạng thái tồn, về đặc tính, chủng loại Sản phẩm, về các điều kiện, ưu đãi đi kèm theo Sản phẩm và/ hoặc Đơn đặt hàng) trong quá trình thực hiện giao dịch của PingGo để mua hàng nhằm nhận được lợi ích cao hơn so với bình thường. + Vi phạm các quy định của Chính Sách Khuyến Mại theo Điều Khoản và Điều Kiện này.
 • Khi PingGo, Đơn vị vận chuyển của Công ty và/ hoặc của Người bán không liên hệ được với Khách hàng theo quy định tại Chính sách giao hàng.
 • Khách hàng có lịch sử từ chối nhận Sản phẩm mà không có lý do chính đáng trong quá trình sử dụng các dịch vụ của PingGo.
 • Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, dịch bệnh, hoặc các lí do khách quan khác ảnh hưởng tới việc thực hiện Đơn đặt hàng của PingGo và/ hoặc Người bán, PingGo và/ hoặc Người bán sẽ nỗ lực tối đa thông báo cho Khách hàng về tình trạng này và đề xuất thời gian thực hiện Đơn đặt hàng mới và/ hoặc các điều chỉnh cần thiết. Trường hợp, Khách hàng không đồng ý với đề xuất của PingGo và/ hoặc Người bán, Khách hàng có thể chủ động hủy Đơn đặt hàng hoặc PingGo/ Người bán sẽ chủ động hủy Đơn đặt hàng đó.
 • Các trường hợp PingGo có căn cứ xác định Đơn đặt hàng vô hiệu theo quy định của pháp luật.

2.6 Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền

Trừ khi được quy định khác đi tại từng Sản phẩm trên Ứng dụng, Sản phẩm có thể được đổi, trả theo phạm vi, điều kiện, quy trình và chính sách đổi trả của PingGo. Trường hợp Người bán có chính sách đổi, trả riêng ngoài chính sách đổi trả của PingGo, Người bán có trách nhiệm thông báo đầy đủ và chính xác các chính sách này tới PingGo và Khách hàng và đảm bảo rằng chính sách riêng đó không được kém ưu đãi hơn chính sách mà PingGo đang áp dụng với Khách hàng. Trường hợp Sản phẩm được trả hợp lệ, Khách hàng sẽ được nhận lại khoản tiền thanh toán tương ứng với Sản phẩm được trả theo quy định tại “Chính sách thanh toán và hoàn tiền Vui lòng xem Chính sách đổi trả và thông tin giao hàng trên từng Đơn đặt hàng để biết thêm thông tin chi tiết.

2.7 Quy trình bảo hành/ bảo trì Sản phẩm

Việc bảo hành được thực hiện theo chính sách của Nhà sản xuất hoặc Người bán đối với từng Sản phẩm (nếu áp dụng). PingGo khuyến cáo Khách hàng nên tìm hiểu về chính sách bảo áp dụng với Sản phẩm của Người bán (nếu có) trước khi thiết lập Đơn đặt hàng trên Ứng dụng. Khách hàng cần giữ thông tin Đơn đặt hàng, giấy bảo hành và các giấy tờ, tài liệu khác theo yêu cầu của Người bán và/ hoặc Nhà sản xuất đối với từng loại Sản phẩm để thực hiện yêu cầu bảo hành theo các chính sách của Người bán và/ hoặc Nhà sản xuất.

2.8 Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trên Ứng dụng, PingGo luôn nỗ lực tối đa trong việc tiếp nhận và hỗ trợ xử lý các khiếu nại phát sinh từ và/ hoặc liên quan đến giao dịch trên Ứng dụng của Khách hàng, Người bán, các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ khác. Với trường hợp Người bán nước ngoài, PingGo sẽ nỗ lực tối đa trong phạm vi yêu cầu của pháp luật để đại diện cho Người bán để giải quyết các khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến Sản phẩm do Người bán đó cung cấp. Người bán có trách nhiệm phối hợp tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ Khách hàng và các bên liên quan trên Ứng dụng theo quy định tại Quy chế này và hợp đồng giữa Người bán và PingGo. PingGo có quyền ghi âm và lưu trữ các nội dung các cuộc gọi của Khách hàng và Người bán và các bên liên quan tới số tổng đài chăm sóc Khách hàng, các đầu mối liên hệ của PingGo và ngược lại (“Bản ghi âm”). Bản ghi âm sẽ được dùng làm bằng chứng trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Ứng dụng, tùy theo quyết định của PingGo tại từng thời điểm. PingGo đề cao và khuyến khích các bên giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn bằng thương lượng theo các bước sau:
 • Bước 1: Khách hàng/ Người bán có khiếu nại về Sản phẩm cung cấp và/ hoặc các vấn đề khác liên quan đến các giao dịch trên Ứng dụng phản ánh thông tin tới PingGo qua các kênh liên hệ của PingGo.
 • Bước 2: Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của PingGo, tùy từng trường hợp, sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Khách hàng/ Người bán hoặc kết nối để Khách hàng và Người bán tương tác, trao đổi trực tiếp với nhau để giải quyết khiếu nại. Tùy theo tính chất và mức độ của từng khiếu nại, PingGo sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ các bên giải quyết tranh chấp đó.
 • Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài trách nhiệm, khả năng và thẩm quyền của PingGo thì PingGo sẽ đề nghị các bên trực tiếp giải quyết với nhau và/ hoặc khuyến nghị các bên đưa tranh chấp ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Vui lòng xem “Chính sách giải quyết khiếu nại” và Điều khoản và điều kiện của Tính năng tương ứng với loại Sản phẩm để biết thêm thông tin chi tiết.

ĐIỀU 3.   QUY TRÌNH THANH TOÁN

3.1 Thanh toán giữa Người mua - Người bán (Khách hàng và đối tác..)

Ứng dụng hỗ trợ một hoặc nhiều phương thức thanh toán cho các Đơn đặt hàng trên Ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
 • Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng (COD);
 • Thanh toán qua đối tác được PingGo chỉ định;
 • Ví điện tử VinID Pay;
 • Chuyển khoản ngân hàng;
 • Thẻ Ứng Vốn qua Techcombank;
 • Cổng thanh toán trực tuyến;
 • Các hình thức thanh toán khác được hỗ trợ tại từng thời điểm.
 • Các hình thức thanh toán khả dụng có thể khác nhau tùy theo đối tượng người mua hàng, loại Sản phẩm, Người bán, giá trị Đơn đặt hàng, khu vực giao hàng hoặc các trường hợp khác theo quy định pháp luật và chính sách của PingGo tại từng thời điểm.
Vui lòng xem Chính sách thanh toán và hoàn tiền và thông tin thanh toán trên từng Đơn đặt hàng để biết thêm thông tin chi tiết.

3.2 Thanh toán giữa Người bán, Đơn vị vận chuyển, Đơn vị hỗ trợ các đối tác và PingGo

Chính sách với Người bán, Đơn vị vận chuyển và Đơn vị hỗ trợ: theo thỏa thuận giữa PingGo với Người bán, Đơn vị vận chuyển và Đơn vị hỗ trợ tại các hợp đồng/thỏa thuận cụ thể.

ĐIỀU 4.   ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

Hệ thống thanh toán trực tuyến trên Ứng dụng được cung cấp bởi các đối tác cung cấp dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (“Đối tác thanh toán”). Thành viên không đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán, thông tin tài khoản/ thẻ, mật khẩu và các thông tin xác thực khác với bất kỳ bên thứ ba nào bằng bất kỳ hình thức liên lạc nào. PingGo không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro Thành viên có thể gánh chịu trong việc để lộ các thông tin thanh toán. Thành viên tuyệt đối không được trực tiếp hay gián tiếp sử dụng, phát tán bất kỳ chương trình, mã, công cụ hay hình thức nào khác để xâm nhập, can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của PingGo và các Thành viên khác. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế này và quy định của pháp luật.

ĐIỀU 5.   CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Quy định về bảo vệ thông tin của người tiêu dùng trên Ứng dụng sẽ được thực hiện theo “Chính sách Bảo vệ và xử lý dữ liệu” được đăng tải trên Ứng dụng.

ĐIỀU 6.   QUẢN LÝ THÔNG TIN TRÊN WEBSITE, ỨNG DỤNG

Thành viên không được phép sử dụng các Tính năng, tiện ích, chức năng và/ hoặc các chương trình khuyến mại trên Ứng dụng vào (i) những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe doạ, phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của PingGo và đối tác của PingGo; (ii) mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những Đơn đặt hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Thành viên vi phạm phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật. Khách hàng, Người bán, Đơn vị vận chuyển và các tổ chức, cá nhân không được cung cấp hoặc tác động để được cung cấp những thông tin không đúng sự thật, có tính chất phỉ báng hoặc gây mất uy tín của PingGo, tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán và/ hoặc Người bán khác và/ hoặc Khách hàng khác và/ hoặc các đối tác khác của PingGo, dưới mọi hình thức. Người bán không được đăng trên Ứng dụng bất kỳ thông tin/ hình ảnh/ quảng cáo nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm pháp luật và/ hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Thông tin Sản phẩm được đăng tải phải phù hợp với mô hình hoạt động của Ứng dụng và phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:
 • Đối với hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu trên Ứng dụng, Người bán phải cung cấp những thông tin để Khách hàng có thể xác định chính xác các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ nhằm tránh sự hiểu nhầm khi quyết định việc đề nghị giao kết hợp đồng.
 • Thông tin về hàng hóa công bố trên Ứng dụng phải bao gồm các nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa, trừ các thông tin có tính chất riêng biệt theo Sản phẩm như: năm, tháng, ngày sản xuất; hạn sử dụng; số lô sản xuất; số khung, số máy.
 • Người bán hàng hóa, dịch vụ phải đáp ứng điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phải công bố số, ngày cấp và nơi cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện, văn bản xác nhận, hoặc các hình thức văn bản khác theo quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh của ngành, nghề đó.
 • Thông tin về giá hàng hóa hoặc dịch vụ, nếu có, phải thể hiện rõ giá đó đã bao gồm hay chưa bao gồm những chi phí liên quan đến việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ như thuế, phí đóng gói, phí vận chuyển và các chi phí phát sinh khác.
 • Các hàng hóa, Sản phẩm được đăng tải, giới thiệu trên Ứng dụng sẽ không bao gồm các loại hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, cấm lưu thông, vận chuyển theo quy định pháp luật như: súng, đạn, thuốc nổ, chất cấm….
PingGo có quyền kiểm duyệt, rà soát thông tin đăng tải trên Ứng dụng bằng các biện pháp cần thiết, gỡ bỏ, xóa, điều chỉnh các thông tin đăng tải không chính xác, không phù hợp hoặc vi phạm mà không cần có sự đồng ý trước của Thành viên. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế này và pháp luật Việt Nam. Việc kiểm soát được thực hiện như sau:
 • Kiểm soát nội dung thủ công: Khi Người bán cung cấp thông tin về Sản phẩm, dịch vụ, chương trình ưu đãi, khuyến mãi cho PingGo để cập nhật lên Ứng dụng (i) thông qua gửi email cho bộ phận hỗ trợ đối tác của PingGo hoặc (ii) thông qua các kênh tương tác khác giữa PingGo và Người bán, bộ phận kiểm duyệt nội dung của PingGo sẽ tiến hành kiểm tra thông tin đăng tải trong thời hạn do PingGo quyết định trước khi hiển thị/ cập nhật thông tin đó lên Ứng dụng PingGo.
 • Kiểm soát nội dung tự động: Tùy theo độ khả dụng giữa hệ thống của PingGo và Người bán, PingGo có thể kết nối các công API kết nối thông tin trực tiếp từ hệ thống quản lý bán hàng của Người bán để cập nhật các Sản phẩm từ Người bán lên PingGo một cách nhanh chóng. Trong trường hợp này, PingGo có thể sử dụng các bộ lọc từ khóa để rà soát các thông tin Sản phẩm vi phạm nội quy đăng tin.
PingGo bảo lưu toàn quyền loại bỏ các Sản phẩm của Người bán nếu Sản phẩm được bán vi phạm Quy chế đăng tin. Các thông tin không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc được PingGo chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý. Khi phát hiện các Sản phẩm, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ liên quan (là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ hoặc tổ chức, cá nhân được chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ) có thể thông báo tới PingGo để được hỗ trợ rà soát và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp của mình. Việc xử lý được thực hiện theo quy định sau:
 • Bước 1: Nếu nghi ngờ quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp của mình bị xâm phạm bởi các Sản phẩm được bán trên Ứng dụng, chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có thể gửi khiếu nại tới PingGo.
 • Bước 2: Sau khi tiếp nhận khiếu nại, PingGo có thể yêu cầu chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, Người bán cung cấp thêm các thông tin, bằng chứng để xác minh, làm rõ yêu cầu liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin, bằng chứng về quyền sở hữu trí tuệ của mình, thông tin Sản phẩm nghi ngờ vi phạm trên Ứng dụng.
 • Bước 3: Trường hợp nằm ngoài trách nhiệm, khả năng và thẩm quyền của PingGo thì PingGo sẽ đề nghị Các Bên đưa tranh chấp ra giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
 • Bước 4: Các yêu cầu sẽ được xử lý như sau:
 • Trường hợp PingGo nhận định và/ hoặc nhận được phán quyết của cơ quan có thẩm quyền xác định Sản phẩm bị khiếu nại xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, PingGo sẽ gỡ bỏ các Sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và thực hiện các biện pháp thích hợp để xử lý vi phạm của Người bán theo hợp đồng giữa PingGo và Người bán.
 • Trường hợp PingGo nhận định và/ hoặc nhận được phán quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định Sản phẩm bị khiếu nại không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, PingGo không có trách nhiệm gỡ bỏ các Sản phẩm bị khiếu nại này. Trong trường hợp này, người khiếu nại có trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại phát sinh cho PingGo và/ hoặc Người bán theo quy định pháp luật.
 • Trong thời gian xác minh và trước khi có quyết định cuối cùng, PingGo, tùy theo quyết định của mình, có thể tạm thời gỡ bỏ và/ hoặc áp dụng các hạn chế cần thiết với các Sản phẩm đang bị khiếu nại.
Khách hàng/ Người bán/ Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có trách nhiệm cập nhật/thông báo lại cho PingGo tiến trình giải quyết các tranh chấp, khiếu nại và chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời của các thông tin này.

ĐIỀU 7. TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT

PingGo sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để Ứng dụng sẽ được duy trì trong tình trạng chạy ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ Thương mại điện tử và thực hiện các giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, PingGo không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Thành viên phát sinh trong quá trình giao dịch trên Ứng dụng, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của Trong trường hợp mà Thành viên bị thiệt hại do lỗi của PingGo, trách nhiệm của PingGo đối với Thành viên chỉ giới hạn ở khoản lợi ích thực tế (không bao gồm các khoản thu hộ, tạm giữ hộ) trong giao dịch bị thiệt hại do lỗi của PingGo trên Ứng dụng.

ĐIỀU 8.   QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA PINGGO

8.1 Quyền của PingGo

PingGo sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho các Thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc được quy định trên Ứng dụng và Đơn đặt hàng giữa PingGo và Thành viên (nếu có).
Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là Người bán Sản phẩm thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên trên Ứng dụng phải cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với Sản phẩm đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).
Yêu cầu các Thành viên cung cấp thông tin chính xác, trung thực và cập nhật khi thực hiện giao dịch trên Ứng dụng.
PingGo, theo quyết định của mình mà không cần có sự đồng ý của Khách hàng, có quyền đưa ra các cảnh cáo, hạn chế, từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt có thời hạn và/ hoặc vĩnh viễn ngay lập tức tư cách Thành viên của Khách hàng và quyền truy cập/ sử dụng tài khoản của Khách hàng để sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ trên Ứng dụng tại bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước tới Khách hàng nếu PingGo nhận định rằng:
 • Việc tiếp tục cho phép Khách hàng giao dịch sẽ gây thiệt hại hoặc có khả năng sẽ gây thiệt hại cho Ứng dụng và/ hoặc Người bán/Khách hàng/Thành viên khác trên Ứng dụng; và/ hoặc
 • Khách hàng vi phạm Quy chế này, các Điều kiện và Điều khoản của các Tính năng tương ứng và các chính sách của PingGo tại từng thời điểm; và/ hoặc
 • Thành viên có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các Thành viên khác của Ứng dụng, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.
 • Khách hàng không còn thuộc nhóm đối tượng Khách hàng mà PingGo phục vụ theo chính sách của PingGo tại từng thời điểm.
PingGo có quyền xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền Thành viên của Thành viên trên Ứng dụng nếu Thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Ứng dụng liên tục trong thời hạn do PingGo quyết định tại từng thời điểm. Nếu muốn tiếp tục trở thành Thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại theo thủ tục của PingGo tại từng thời điểm. Trong trường hợp chấm dứt quyền Thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của Thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
PingGo bảo lưu quyền sở hữu trí tuệ đối với mọi Tài sản trí tuệ của PingGo thể hiện trên Ứng dụng theo pháp luật về sở hữu trí tuệ. Để làm rõ thêm, Tài sản trí tuệ bao gồm nhưng không giới hạn thông tin, thiết kế, tài liệu, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, mã nguồn liên quan và các Tài sản trí tuệ khác liên quan đến Ứng dụng, không phụ thuộc vào việc các quyền sở hữu trí tuệ đó đã được đăng ký hay chưa (“Tài sản trí tuệ”).
Các Thành viên sẽ (i) không được nhận chuyển nhượng bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào hoặc bất cứ quyền nào khác liên quan đến các Tài sản trí tuệ và (ii) không được sử dụng, biên tập, công bố, mô phỏng, dịch, thực hiện các Sản phẩm phái sinh, phân phát, hoặc dưới bất cứ hình thức nào sử dụng, tái sử dụng, sao chép, sửa đổi, đăng ký hoặc công bố các Tài sản trí tuệ mà không được PingGo chấp thuận trước bằng văn bản.
PingGo có quyền tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Ứng dụng ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các Thành viên tham gia Ứng dụng
Các quyền khác theo quy định tại Quy chế này, các Điều kiện và Điều khoản tương ứng với từng Tính năng, các hợp đồng với các Thành viên và các chính sách liên quan đến việc thực hiện giao dịch trên Ứng dụng tại từng thời điểm.

8.2 Nghĩa vụ của PingGo

PingGo có trách nhiệm xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Người bán trên Ứng dụng được thực hiện chính xác đầy đủ theo quy định pháp luật.
Lưu trữ thông tin đăng ký của các Thành viên tham gia sàn giao dịch Thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.
PingGo sẽ nỗ lực tối đa và nghiêm túc xử lý các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch Thương mại điện tử như sau:
Ngăn chặn và loại bỏ khỏi Ứng dụng những thông tin mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Gỡ bỏ thông tin về hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
Phối hợp với chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rà soát và gỡ bỏ các Sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy trình tại Quy chế này.
PingGo có nghĩa vụ yêu cầu Người bán kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó.
Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra, xử lý các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật và giải quyết tranh chấp, khiếu nại.
PingGo có nghĩa vụ tiếp nhận những phản ánh từ các Thành viên và là đầu mối tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của người tiêu dùng trong trường hợp một giao dịch thực hiện trên Ứng dụng có nhiều hơn 02 Thành viên tham gia.
Đại diện cho Người bán nước ngoài trên Ứng dụng giải quyết các khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến hàng hóa, dịch vụ do thương nhân nước ngoài cung cấp và có trách nhiệm thông báo nghĩa vụ thuế của Người bán nước ngoài khi tham gia sàn giao dịch Thương mại điện tử theo quy định của pháp luật Việt Nam;
Lưu trữ thông tin về các giao dịch đặt hàng được thực hiện trên Ứng dụng theo quy định của pháp luật về kế toán.
Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Quy chế này, các Điều kiện và Điều khoản tương ứng với từng Tính năng, các hợp đồng với các Thành viên và các chính sách liên quan đến việc thực hiện giao dịch trên Ứng dụng tại từng thời điểm.

ĐIỀU 9.   QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN

9.1 Quyền của Người bán

Được hỗ trợ đăng bài, giới thiệu, quảng bá về Người bán và Sản phẩm do mình cung cấp trên Ứng dụng theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các Tính năng phục vụ cho việc mua bán, cung cấp Sản phẩm trên Ứng dụng.
Được bán, cung cấp các Sản phẩm trên Ứng dụng theo quy định của Quy chế, các Điều kiện và Điều khoản của từng Giao dịch và hợp đồng giữa PingGo và Người bán cũng như giao dịch giữa Người bán và Khách hàng.
Người bán có quyền đóng góp ý kiến cho PingGo trong quá trình hoạt động. Các quyền khác theo quy định tại Quy chế, các Điều kiện và Điều khoản của từng giao dịch và hợp đồng giữa PingGo và Người bán cũng như giao dịch giữa Người bán và Khách hàng.

9.2 Nghĩa vụ của Người bán

Người bán sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Người bán có trách nhiệm thông báo kịp thời cho PingGo về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin như (i) tên và địa chỉ trụ sở của Người bán hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; (ii) số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Người bán hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; (iii) số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác cho Người bán để tiếp nhận phản ánh về chất lượng hàng hóa, dịch vụ.
Cung cấp đầy đủ thông tin về Sản phẩm cung cấp trên Ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin về đặc tính của Sản phẩm, giá cả, điều kiện giao dịch, vận chuyển, giao nhận, phương thức thanh toán và các thông tin khác theo quy định pháp luật và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, cập nhật của các thông tin này.
Cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép, chấp thuận đối với Sản phẩm thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên Ứng dụng (trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).
Người bán có trách nhiệm đảm bảo Sản phẩm được giao theo đúng thông tin được đăng tải trên Ứng dụng, thông tin Đơn đặt hàng và phù hợp với các chính sách của PingGo tại từng thời điểm, cung cấp cho Khách hàng đầy đủ các chứng từ đi kèm với Sản phẩm theo quy định pháp luật.
Người bán có trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp của Khách hàng đối với giao dịch mua Sản phẩm của Người bán trên Ứng dụng theo quy định tại hợp đồng ký với PingGo và quy định của Quy chế này; cung cấp thông tin về giao dịch, hàng hóa hỗ trợ PingGo trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa Khách hàng và Người bán diễn ra qua Ứng dụng và/ hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Người bán có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Khách hàng, PingGo và các Thành viên nếu Người bán có các vi phạm điều khoản và điều kiện giao dịch, Quy chế này, vi phạm các cam kết với Khách hàng và/ hoặc thực hiện các hành động, giao dịch gây thiệt hại cho Khách hàng.
Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Ứng dụng.
Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.
Người bán cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Ứng dụng vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Ứng dụng hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những Đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
Người bán cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Ứng dụng cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của PingGo.
Có trách nhiệm đảm bảo Người bán và/ hoặc bất kì nhân viên, người lao động, người quản lý của Người bán không được lạm dụng các chương trình khuyến mại mà PingGo và/ hoặc các đối tác của PingGo và/ hoặc Người bán đang thực hiện để mua lại Sản phẩm mà Người bán đang cung cấp trong chương trình khuyến mại đó trên Ứng dụng. Trường hợp PingGo phát hiện Người bán vi phạm quy định này, PingGo có quyền:
 • Yêu cầu Người bán chấm dứt ngay hành vi vi phạm; và/ hoặc
 • Không xác nhận, từ chối hoặc hủy các Đơn đặt hàng phát sinh từ hành vi vi phạm nêu trên; và/ hoặc
 • Khấu trừ mọi chi phí và thiệt hại mà PingGo đã bỏ ra (nếu có) để triển khai chương trình khuyến mại vào các khoản phải thanh toán cho Người bán theo các hợp đồng đã ký kết giữa Người bán và PingGo;
Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Quy chế, các Điều kiện và Điều khoản của từng giao dịch và hợp đồng giữa PingGo và Người bán cũng như giao dịch giữa Người bán và Khách hàng.

ĐIỀU 10.   QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

10.1 Quyền của Khách hàng

Khách hàng sẽ đăng ký là Thành viên được đăng ký mở tài khoản Ứng dụng để mua Sản phẩm và sử dụng các dịch vụ liên quan trên Ứng dụng.
Có quyền khiếu nại Người bán, Đơn vị vận chuyển, các Đơn vị hỗ trợ và các bên có liên quan đối với các vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch xác lập trên Ứng dụng và quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp mâu thuẫn, tranh chấp với Thương Nhân không được giải quyết thỏa đáng.
Khách hàng có quyền đóng góp ý kiến cho PingGo trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng văn bản, fax hoặc email đến cho PingGo.
Các quyền khác theo quy định của Quy chế này, các Điều kiện và Điều khoản tương ứng với giao dịch mà Khách hàng tham gia và theo quy định pháp luật.

10.2 Nghĩa vụ của Khách hàng

Tự chịu trách nhiệm về bảo mật mật khẩu và/ hoặc các biện pháp xác thực tài khoản khác để đăng nhập tài khoản trên Ứng dụng. PingGo không chịu trách nhiệm với Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác xuất phát từ việc Khách hàng để lộ tài khoản đăng nhập Ứng dụng.
Khi thực hiện giao dịch trên Ứng dụng, Khách hàng có thể phải cung cấp một số thông tin riêng như được yêu cầu tùy thời điểm. Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo là các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho PingGo là chính xác, cập nhật và đầy đủ.
Bồi thường cho những thiệt hại mà PingGo, Người bán, Đơn vị vận chuyển và các Đơn vị hỗ trợ phải chịu do Khách hàng vi phạm Quy chế này và các Điều kiện và Điều khoản tương ứng với giao dịch của Khách hàng trên Ứng dụng.
Khách hàng cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Ứng dụng vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Ứng dụng hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích lũng đoạn thị trường, tạo những Đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Khách hàng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
Khách hàng cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Ứng dụng cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của PingGo.
Các nghĩa vụ khác theo quy định của Quy chế này, các Điều kiện và Điều khoản tương ứng với giao dịch mà Khách hàng tham gia và theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 11.   QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN

11.1 Quyền của Đơn vị vận chuyển

Được PingGo cung cấp các thông tin cần thiết để thực hiện việc giao Sản phẩm cho Khách hàng theo quy định tại hợp đồng giữa PingGo và Đơn vị vận chuyển.
Được thanh toán phí dịch vụ theo quy định tại hợp đồng giữa PingGo và Đơn vị vận chuyển.
Các quyền khác theo quy định tại Quy chế, các Điều kiện và Điều khoản của từng giao dịch và hợp đồng giữa PingGo và Đơn vị vận chuyển.

11.2 Nghĩa vụ của Đơn vị vận chuyển

Đơn vị vận chuyển thực hiện giao Sản phẩm cho Khách hàng theo đúng thông tin trên Đơn đặt hàng, đảm bảo đạt tiêu chuẩn dịch vụ, chỉ tiêu theo hợp đồng giữa PingGo và Đơn vị vận chuyển cùng các chính sách của PingGo tại từng thời điểm.
Đơn vị vận chuyển có trách nhiệm đảm bảo các tài xế giao Sản phẩm cho phép Khách hàng thực hiện việc đồng kiểm Sản phẩm theo chính sách của PingGo được đăng tải trên Ứng dụng tại từng thời điểm.
In, sử dụng chính xác các phiếu giao hàng và các biểu mẫu, chứng từ khác liên quan đến việc giao Sản phẩm theo yêu cầu và hướng dẫn của PingGo tại từng thời điểm.
Bảo mật các thông tin Người bán, Khách hàng và thông tin các Đơn đặt hàng được PingGo cung cấp cho Đơn vị vận chuyển để thực hiện việc giao hàng theo hợp đồng giữa PingGo và Đơn vị vận chuyển và chịu mọi trách nhiệm phát sinh liên quan đến việc tiết lộ, sử dụng trái phép thông tin này.
Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Quy chế, các Điều kiện và Điều khoản của từng giao dịch và hợp đồng giữa PingGo và Đơn vị vận chuyển.

ĐIỀU 12.   ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

Quy chế này có hiệu lực và được áp dụng từ thời điểm được đăng tải trên Ứng dụng Thành viên khi truy cập và sử dụng các dịch vụ trên Ứng dụng và/ hoặc ký kết các hợp đồng với PingGo đồng nghĩa với việc đồng ý thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Quy chế này.


PingGo bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy chế này, tùy từng thời điểm. Các thay đổi sẽ có hiệu lực sau 05 (năm) ngày từ thời điểm được cập nhật chính thức trên Ứng dụng, tùy theo sự phù hợp và sẵn sàng của hệ thống tại từng thời điểm, PingGo có thể gửi thêm các thông báo trên Ứng dụng, email mà Thành viên đã đăng ký hoặc các kênh liên lạc khác do PingGo quyết định tại từng thời điểm. Khi Thành viên tiếp tục sử dụng Ứng dụng/cung cấp các dịch vụ sau khi Quy chế mới có hiệu lực, có nghĩa là Thành viên chấp nhận với những thay đổi đó.


Trong trường hợp nội dung quy định tại Quy chế, Đơn đặt hàng, Điều khoản và điều kiện của các Tính năng có sự khác biệt thì áp dụng theo thứ tự ưu tiên giảm dần như sau: (i) Đơn đặt hàng; (ii) (ii) Điều khoản và điều kiện và (iii) Quy chế này.


Bằng việc đồng ý với Quy chế này, Khách hàng đồng thời (i) đồng ý với “Điều khoản điều kiện chương trình chăm sóc Khách hàng thân thiết” và “Chính sách Bảo vệ và xử lý dữ liệu (Personal Protection And Processing Policy)” để mở và tạo tài khoản trên Ứng dụng (hoặc một tên khác được hiển thị tại từng thời điểm tới Khách hàng) và (ii) đồng ý để PingGo cung cấp thông tin và thực hiện mở tài khoản cho Khách hàng trên Ứng dụng, không phụ thuộc vào thời điểm Khách hàng đồng ý với các chính sách của PingGo. Trong trường hợp có sự không thống nhất về nội dung của các quy định trên Ứng dụng mà có liên quan đến việc thực hiện Điều khoản và Điều kiện cũng như liên quan đến hoạt động khác của Đối tác trên Ứng dụng PingGo, Công ty (có thể, tùy quyết định của Công yy, trao đổi với Bên Hợp tác) để quyết định quy định nào sẽ được ưu tiên áp dụng.

ĐIỀU 13. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

PingGo và các Thành viên cam kết tuân thủ Quy chế này. Mọi thắc mắc, yêu cầu tới PingGo xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:
 • Công ty Cổ phần PingGo
 • Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Ecolife Capitol, Số 58 Tố Hữu, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 • E-mail: cskh@pinggo.vn
 • Tổng đài CSKH (8h00-22h00 hàng ngày): 0369137866